Om FOFF

Vill du att alla barn ska ha samma rättigheter och möjligheter att utvecklas oberoende av kön?
Det vill vi också.

FOFF Göteborg är en ideell, partipolitiskt och religiöst obunden förening öppen för alla som är intresserade av feminism, jämställdhet och föräldraskap.

FOFF Göteborg startades 2005 och är en lokalförening, som ingår i det nationella nätverket Forum För Feministiska Föräldrar (FOFF).


FOFF Göteborg blir vad vi gör det till!

Föreningen har bland annat ordnat medlemsträffar, studie- och bokcirklar, läger och föreläsningar. Två gånger per år anordnar vi också en välbesökt barnprylmarknad.

FOFF Göteborg vill

» Utgöra ett forum för samtal kring feministiskt föräldraskap och jämställdhet samt skapa en stärkande gemenskap för både barn och vuxna
» Aktivt motverka att barn och vuxna begränsas av stereotypa könsroller och heteronormer
» Öka medvetenheten om att barn idag växer upp i familjekonstellationer som kan se ut på många olika sätt, och verka för att samhället anpassas till denna verklighet
» Vara en röst i jämställdhetsdebatten och därigenom verka för ett mer jämlikt samhälle för alla människor

FOFF Göteborgs vision

Ett samhälle där alla människor är lika mycket värda och har samma förutsättningar i livet, oberoende av kön, klass, etnicitet och sexuell läggning.

Visst låter det intressant? 

Medlem i Foff Göteborg blir du genom att betala medlemsavgiften (f.n. 50:- per vuxen) till plusgirokonto 303442-8 och uppge namn och epostadress.
Kontakta styrelsen på foffgbg [a] gmail.com
Vi finns på Facebook!

Välkommen till föreningen!


PS: Vill du diskutera?
Riksföreningen Foff har en diskussionslista där intresserade kan diskutera allt som rör föräldraskap, feminism och jämställdhet. Anmäl dig till listan via www.foff.se!
Listan har dock inte någon direkt koppling till FOFF-Göteborgs lokalförening, utan är öppen för alla som vill diskutera på temat.