måndag 5 november 2012

Föreläsningar i november

Styrelsen för Foff-Göteborg presenterar nu två gratis föreläsningar i november 2013, öppna för alla, Foffare eller ej! Dock finns en maxgräns på ca 30 personer, fler ryms inte i lokalen. Meddela gärna både på Facebookeventet genom att klicka i "kommer/Attending" (eller maila foffgbg [a] gmail.com om du tänkt komma.

Måndagen den 5 november kl 18-20.30
(Föreläsning ca 18-19, 30 minuters fruktpaus, Samtal i mindre grupper 19.30-20.30)
https://www.facebook.com/events/454792291229764/

Foff-Göteborg har bjudit in Frida Särén som kommer att prata om barns sexualitet utifrån ett normkritiskt och positivt perspektiv. Hon kommer att ge exempel på hur barns sexuella utveckling kan se ut och om hur viktigt vuxnas bemötande av barns sexuella uttryck kan vara.

Om föreläsaren: Frida Särén har en magisterexamen i psykologi med inriktning mot sexologi. Examen innefattar bland annat i sexologi, masterkurser i neuropsykologi och socialpsykologi samt kurser i pedagogik och barn- och ungdomspsykologi.

Tisdag den 20 november kl 18-20.30
(Föreläsning ca 18-19, 30 minuters fruktpaus, Samtal i mindre grupper 19.30-20.30)
https://www.facebook.com/events/272724409515773/

Foff-Göteborg har bjudit in Erik Mägi för att tala om normer och strategier kring familjejuridik. Varför utgår juridiken fortfarande ifrån att en familj är en man och en kvinna som gifter sig och har gemensamma barn? Hur kan alla familjer som ser ut på andra sätt ändå se till att få rättsligt skydd? Erik Mägi är jurist på Göteborgs rättighetscenter och skriver en normkritisk bok om familjejuridik, tillsammans med pedagogen Lina Zimmerman. Under kvällen kommer han att berätta om de normer och narrativ som f
amiljejuridiken vilar på samt ge handfasta juridiska tips för alla sorters familjer.

Om föreläsaren: Erik Mägi arbetar som jurist på Göteborgs rättighetscenter – mot diskriminering, och är medlem i Foff-Göteborg.

Var? Bokkafé Vulgo, Nordhemsgatan 49

VÄLKOMNA!!

//Styrelsen för Foff-Göteborg