torsdag 15 augusti 2013

Föreläsningsserie: Föräldraskap och jämställdhet

Samarrangemang på temat föräldraskap och jämställdhet mellan Foff-Göteborg och Linnéstadens bibliotek, med ekonomiskt stöd av Sensus Studieförbund.
Tre samtal om jämställdhet och föräldraskap, utifrån föreläsarnas egen forskning och/eller egna erfarenheter. (Fri entré. Biljett måste dock hämtas ut, vilket görs tidigast två veckor innan på Linnéstadens bibliotek.)

Onsdag 25 september kl 17.30-19 - MATS SÖDERLUND
Mats Söderlund är författare och socionom. Han kommer att prata utifrån sin bok Göra kärlek, som är en personlig uppgörelse med mansrollen och kärleken.
https://www.facebook.com/events/216246235200043/

Onsdag 23 oktober kl 17.30-19 - CATHRIN WASSHEDE
Cathrin Wasshede är fil. dr i sociologi och forskar om kön, sexualitet, sociala rörelser och motstånd. Hon kommer att prata om synen på familj, tvåsamhet och heteronormativitet.
https://www.facebook.com/events/375993849190782/

Onsdag 20 november kl 17.30-19 - JESPER FUNDBERG
Jesper Fundberg är fil. dr i etnologi och forskar om maskulinitet, särskilt om hur manliga normer uttrycks och vilka konsekvenser det får i samhället. Han kommer att prata om hur pojkar fostras av vuxna i idrottsmiljöer.
https://www.facebook.com/events/252774691514036/

Se Linnéstadens/Majornas biblioteks hela program för våren här!
(Just detta arrangemang finns på sidan 12 i programmet)