söndag 8 januari 2012

Förbättrad föräldrapennning och förenklat uttag av jämställdhetsbonus

Visste ni att från den 1 januari 2012 har föräldrar (till barn som inte fyllt ett år) möjlighet att ta ut 30 dubbeldagar, dvs vara lediga samtidigt!
De 10 dagarna vid barns födelse (s k pappadagar) kommer att vara kvar vilket innebär sammanlagt 40 dagar att ta ut samtidigt. Tar man ut ersättningen enbart på vardagar så räcker alltså dagarna i hela 2 månader.

Grattis till alla föräldrar, säger vi i Foff-Göteborg!

"Samtidigt uttag av föräldrapenning (proposition 2010/11:146)

Den 1 januari 2012 träder ändringar i reglerna om föräldrapenning i kraft. Det införs en möjlighet för ett barns båda föräldrar att kunna få föräldrapenning samtidigt i 30 dagar under barnets första levnadsår. Nuvarande så kallade pappadagar inom den tillfälliga föräldrapenningen kvarstår."
http://www.skl.se/press/nyheter_2/viktiga-lagandringar-infor-arsskiftet

Även kommer jämställdhetsbonusen att förenklas:
 
"Förenklad jämställdhetsbonus (proposition 2010/11:146)
Dessa innebär att jämställdhetsbonusen förenklas och kopplas till utbetalningen av föräldrapenningen. När den förälder som tagit ut lägst antal dagar tar ut föräldrapenning på sjukpenning- eller grundnivå, får vardera föräldern 50 kronor i jämställdhetsbonus per dag. Vid ett helt jämställt uttag av föräldrapenningen innebär det liksom hittills totalt 13 500 kronor i jämställdhetsbonus per barn."
http://www.wise.se/sv/Wise-OnLine/Valkommen/Lagandringar-201112/