måndag 2 januari 2012

Genuskurs för medlemmar i Foff-Göteborg!

Här är ett specialerbjudande till alla medlemmar i Foff-Göteborg om att gå en kurs som diskuterar genusfrågor utifrån boken "Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två".

Kursledare är Marie Fredholm och Yvonne Öhlin-Lagerstedt, som hållt i denna kurs vid ett flertal tillfällen tidigare. Det är mötesplatsen Agora som vanligtvis arrangerar denna kurs dagtid riktad till i första hand föräldralediga. Vi (styrelsen i Foff-Gbg) har hört så gott om den att vi bestämt oss för att köpa in kursen för att erbjuda till våra medlemmar!
Ta chansen att gå kursen till kraftigt subventionerat pris och i sällskap med andra Göteborgs-Foffare!

Tillfällena är: Kvällstid den 26/1, 31/1, 2/2, 7/2 & 9/2 (det är okej att gå kursen även om man inte kan gå alla tillfällen, eller om man t ex vill varva tillfällena med sin partner el dyl)
Anmälan:
 Genom att maila foffgbg@gmail.com, senast den 20 januari. (Vid anmälan får du mer information.)
Kostnad: Kursavgift 150 kr exkl boken (kan beställas via oss, om beställning görs senast 13/1.
OBS: Detta erbjudande förutsätter att du är betalande medlem i Foff-Göteborg.
Är du det ännu inte, sätt in 50:- per vuxen på vårt plusgirokonto, och maila oss ditt namn och din epostadress.
Plusgirokonto: 30 34 42-8

Välkommen med din anmälan!

//Styrelsen för Foff-Göteborg

Texten nedan är saxad från den informationstext som Agora använder när de själva arrangerar denna kurs:

"Vill du gå en kurs där du som förälder ges tillfälle att utbyta erfarenheter, diskutera svårigheter och utmaningar om hur våra barn görs till pojkar och flickor?

Hur påverkar det barnens identitet och självkänsla?

Vi använder boken ”Ge ditt barn 100 möjligheter istället för två” av Kristina Henkel och Marie Tomicic som underlag. Under 5 tillfällen à ca 2 tim arbetar vi med de genusfällor och genuskrux vi vuxna kan stöta på i vår vardag tillsammans med våra barn. Vi delar praktiska tips på hur barn med enkla medel kan ges lika möjligheter i vardagen.

Kursen riktar sig till dig som är småbarnsförälder och som vill ge ditt barn fler möjligheter i en könsstereotyp vardag."