måndag 13 januari 2014

Föreläsningsserie: Föräldraskap och genus

Samarrangemang på temat föräldraskap och genus mellan Foff-Göteborg och Linnéstadens bibliotek, med ekonomiskt stöd av Sensus Studieförbund. RFSU och Män för Jämställdhet Göteborg är också medfinansiärer.
Fyra samtal om genus och föräldraskap, utifrån föreläsarnas egen forskning och/eller egna erfarenheter. (Fri entré. Biljett måste dock hämtas ut, vilket görs tidigast två veckor innan på Linnéstadens bibliotek.)

Onsdag 26 februari kl 17.30-19:
Föräldrar, barn och sexualitet
Hur kan du stötta dina barn kring frågor som handlar om sex och samlevnad?
Ellinor Isfors är psykolog och arbetar inom barn- och ungdomspsykiatrin. Hon har arbetat inom RFSU med sexualupplysning för bland annat föräldrar och har utarbetat ett studiematerial kring dessa frågor.
Föreläsningen stöds av RFSU.
https://www.facebook.com/events/380613668741709/

Onsdag 19 mars kl 17.30-19:
Föräldraförsäkringen 40 år - på väg mot ett jämställt föräldraskap?
I år fyller Föräldraförsäkringen 40 år. Hur ser den svenska föräldraförsäkringens utveckling ut? Finns det forskningsstöd för det jämställda föräldraskapet?
Peter Breife är psykolog, utbildare och författare till metodböcker i ämnet, samt medlem i föreningen Män för Jämställdhet Göteborg.
https://www.facebook.com/events/233207850192175/

Onsdag 26 mars kl 17.30-19:
Föräldraskap och jämställdhet i praktiken
Idag väljer majoriteten av föräldrar i Sverige en uppdelning av föräldraledigheten som förstärker de traditionella könsrollerna. Varför är det så och vad påverkar föräldrarnas beslut? Vilka konsekvenser får uttaget av föräldraledigheten för föräldrar och barn? Och vilka vill ha ett jämställt föräldraskap, egentligen? Ett samtal om föräldraskapets möjligheter att förändra normen.
Eva Lindholm är journalist och genusvetare och har föreläst om föräldraskap och jämställdhet sedan 2008.
https://www.facebook.com/events/693713080650660/

Onsdag 9 april kl 17.30-19:
Bångstyriga barn - genuspedagogik, normkritisk praktik och barns motstånd
Vad händer när barnen inte alltid tacksamt tar emot vuxnas välmenande försök att fostra, utan istället gör motstånd? Hur skulle ett jämställdhetsarbete kunna se ut som inte enbart utmanar normer om ”kön” utan också normer om ”barn” och ”vuxna”?
Klara Dolk är förskollärare och fil.dr i pedagogik. Hon kommer att prata utifrån sin nyutkomna bok Bångstyriga barn.
https://www.facebook.com/events/641475125911024/

Se Linnéstadens/Majornas biblioteks hela program för våren här!
(Just detta arrangemang finns på sidan 14-15 i programmet)