söndag 27 februari 2011

Föreläsning på Kulturhuset Kåken den 8 mars

Föreläsning på Kulturhuset Kåken kl 18.30 (entré 50 kronor):

 

Livspusslet och jämställdheten, är pappadeltid en möjlig lösning


Småbarnsåren är livets rusningstid. Dessutom är det under denna livsfas som
tidsanvändningen blir ojämställd vilket inte bara resulterar i en
kvinnofälla utan också i en mansfälla, som innebär att mäns relationer till
sina barn försvåras.
Denna föreläsning bygger på aktuell forskning om de möjligheter och svårigheter
som finns för män som vill bryta mot detta mönster genom att arbeta deltid.

Föreläsaren Jörgen Larsson är småbarnspappa, forskare i familjesociologi
och författare till ”Rik på riktigt” och ”Om föräldrars tidspress”.
Mer info här: http://jorgenlarsson.nu

Angeläget - är en föreläsningsserie kring aktuella ämnen för dig som är intresserad av människor och samhälle.

Pris: 50 kr/person. Betalas vid entrén på Kulturhuset Kåken.
Föranmälan krävs!
 
Föranmälan till Sensus:
Telefon: 031-708 39 00
E-post: goteborg@sensus.se