lördagen den 19:e februari 2011

Lilla genushäftet 2.0

Nu finns Lilla genushäftet 2.0 att ladda ner från Skolverkets hemsida.
Lilla genushäftet 2.0 är en uppdaterad, omarbetad och utökad version av Lilla genushäftet - om genus och skolans jämställdhetsmål. Denna nya version tar bland annat upp "doing gender", heteronormativitet och intersektionalitet.