lördag 19 februari 2011

Lilla genushäftet 2.0

Nu finns Lilla genushäftet 2.0 att ladda ner från Skolverkets hemsida.
Lilla genushäftet 2.0 är en uppdaterad, omarbetad och utökad version av Lilla genushäftet - om genus och skolans jämställdhetsmål. Denna nya version tar bland annat upp "doing gender", heteronormativitet och intersektionalitet.