lördag 5 februari 2011

Inför Internationella kvinnodagen

Debatt den 2 mars kl 19-21 - Trappan, Folkets Hus i Göteborg

Inför firandet av den Internationella Kvinnodagen 2011 ordnar 8 marskommittén i Göteborg en debatt i samverkan med ABF på temat:

Kvinnors arbete – samma värde och rättigheter?
Enligt de jämställdhetspolitiska målen ska ”kvinnor och män ha samma möjlighet och villkor i fråga om utbildning och betalt arbete, som ger ekonomisk självständighet livet ut. Det obetalda hem- och omsorgsarbetet ska fördelas jämt.”

Verkligheten är en helt annan. Vilka konsekvenser har den könsuppdelade arbetsmarknaden, den ojämlika och ojämställda ekonomiska politiken, och mansdominansen bland beslutsfattare? På vilket sätt diskrimineras kvinnor i dagens arbetsliv på grund av kön, etnicitet, klass, ålder, sexualitet och funktionalitet och vad görs för att kvinnor och män i praktiken ska tillerkännas samma värde och rättigheter?

Medverkande
Forskare: Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap Göteborgs universitet
Politiker: Marianne Carlström, s, f.d. riksdagsledamot, Maria Rydén, m, kommunalråd, Mats Pilhem, v, kommunalråd
Facklig företrädare: Christina Wising, Kommunalarbetareförbundet
Opinionsbildare: Anna-Klara Bratt, redaktör Feministiskt Perspektiv

Samtalsledare
Ann Ighe, universitetsadjunkt ekonomisk historia, Göteborgs universitet

Foff Göteborg kommer att delta med bokbord!