söndag 27 februari 2011

Föreläsningar på Majornas bibliotek den 8 mars

Gratis föreläsningar på Majornas bibliotek kl 19: 

Förskola och jämställdhet

Kan Batman vara rosa?
Anette Hellman, universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid Göteborgs universitet har skrivit avhandlingen "Kan Batman vara rosa?". Hon berättar här om sin forskning om genus och normalitet i förskolan.

Genuspedagogik i förskolan
Förskolepedagogerna Gisele Fuentes och Siv Jirblom har under flera år arbetat utifrån ett genuspedagogiskt perspektiv. De berättar hur de praktiskt arbetar med dessa frågor på förskolan i Masthugget.

Genus i barnböcker
Nada Landahl Markov berättar om hur flickor och pojkar skildras i barnlitteraturen och visar böcker från Olika Förlag, som har ambitionen att erbjuda litteratur med genuskoll till barn och unga.

Tisdag 8 mars kl 19
Majornas bibliotek, Chapmans torg 5
Fri entré